Miejska Biblioteka Publiczna

w Łomży

ul. Długa 13
18-400 Łomża

Aktualności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 18-400 Łomża ul. Długa 13
Numer identyfikacyjny REGON
00058028500000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r. Szczegóły Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

czytaj dalej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Biuletyn udostępnia informację publiczną , której obowiązek publikacji nakłada Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr.112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Rozporządzenie określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane Ustawą do udostępnienia informacji publicznej.

Wielkość tekstu-+=