Dyrekcja

www.bip.mbp-lomza.pl

Dyrektor


Teresa Fromelc-Pawelczyk

tel. (0-86) 216-54-81 wew.14
fax (0-86) 216-54-83
e-mail: dyrektor@mbp-lomza.pl

Funkcje i kompetencje dyrektora określa § 12 i § 13 Statutu Biblioteki, a także punkty 1 i 3 w Rozdz. III oraz punkt 1 w Rozdz. IV Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

Wielkość tekstu-+=