Informacje nieudostępnione

www.bip.mbp-lomza.pl
  • Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży i jej komórek organizacyjnych zamieszczone są na stronach witryny Biblioteki.
  • Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, ul. Długa 13, pok. 208.
Wielkość tekstu-+=