Struktura organizacyjna

www.bip.mbp-lomza.pl

Schemat organizacyjny »

Dyrekcja »

Dyrektor: Teresa Fromelc-Pawelczyk

tel. (0-86) 216-54-81 wew. 14
fax (0-86) 216-54-83
e-mail: dyrektor@mbp-lomza.pl

Funkcje i kompetencje dyrektora określa punkt 12 i punkt 13 Statutu Biblioteki, a także punkty 1 i 3 w Rozdz. III oraz punkt 1 w Rozdz. IV Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

Działy »

• Dział Księgowo-Finansowy »

Zadania działu określa punkt 2 w Rozdz. IV Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.
Główna księgowa: Anna Dobrzycka

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

tel. (0-86) 216-54-81 wew. 15
fax (0-86) 216-54-83
e-mail: ksiegowosc@mbp-lomza.pl

• Dział Organizacyjno-Administracyjny »

Zadania działu określa punkt 3 w Rozdz. IV Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

Instruktor: Elżbieta Ziółkowska

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

tel. (0-86) 216-54-81 wew. 12
fax (0-86) 216-54-83
e-mail: administracja@mbp-lomza.pl

• Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów »

Zadania działu określa punkt 4 w Rozdz. IV Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

Kierownik: Agnieszka Modzelewska,

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

tel. (0-86) 216-54-81 wew. 19
fax (0-86) 216-54-83
e-mail: gromadzenie@mbp-lomza.pl

• Dział Udostępniania Zbiorów »

Zadania działu określa punkt 5 w Rozdz. IV Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

Kierownik: Katarzyna Konopka

Godziny pracy: 8.00 – 16.00

tel. (0-86) 216-54-81 wew. 24
fax (0-86) 216-54-83
e-mail: kkonopka@mbp-lomza.pl

• Wypożyczalnia dla Dorosłych »

Czynna: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 9.00-17.00,            sobota 9.00-14.00

tel. (0-86) 216-54-81 wew. 23

• Oddział dla Dzieci »

Kierownik: Renata Igielska

Czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 9.00-17.00,            sobota 9.00-14.00

tel. (86) 216-54-08

• Oddział Zbiorów Specjalnych »

Bibliotekarz: Anna Kamińska

Czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 9.00-17.00,            sobota 9.00-14.00

tel. (86) 216-54-08

 

• Filia Nr 1 »

Bibliotekarz: Jolanta Żochowska

Czynna: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 10.00-17.00, sobota nieczynna

tel. (86) 212-50-29

 

• Filia Nr 2 »

Kierownik: Agnieszka Chrostowska

Czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00-18.00, środa 8.00-16.00, sobota 9.00-14.00

tel. (86) 218-43-65

 

• Filia Nr 4 »

Kierownik: Maria Kalinowska

Czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00-18.00, środa 8.00-16.00, sobota 9.00-14.00

tel. (86) 218-64-50

 

• Filia Nr 6 »

Kierownik : Elżbieta Piasecka-Chamryk

Czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00-18.00, środa 8.00-16.00, sobota 9.00-14.00

tel. (86) 218-43-36

 

• Dział Informacyjny-Bibliograficzny »

Zadania działu określa punkt 6 w Rozdz. IV Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

Kierownik: Daniel Frąckiewicz

Godziny pracy: 8.00 – 16.00

tel. (86) 216-54-81 wew. 25
fax (86) 216-54-83
e-mail: dfrackiewicz@mbp-lomza.pl

 
   

• Czytelnia Główna »

Czynna: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 9.00-17.00,            sobota 9.00-14.00

tel. (86) 216-54-81 wew. 26

 

Samodzielne stanowiska »

• Główny specjalista ds. komputeryzacji »

Adam Kalinowski

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

tel. (86) 216-54-81 wew. 20
fax (86) 216-54-83
e-mail: adam@mbp-lomza.pl

• Instruktor ds. metodyki bibliotecznej i doskonalenia kadr »

Zadania instruktora określa punkt 7 w Rozdz. IV Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

Instruktor: Elżbieta Ziółkowska

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

tel. (86) 216-54-81 wew. 10
fax (86) 216-54-83
e-mail: instruktor@mbp-lomza.pl

Wielkość tekstu-+=