Załatwianie spraw

www.bip.mbp-lomza.pl
  • Informacje dotyczące zasad korzystania z usług poszczególnych działów, udostępniających zbiory oraz obsługujących czytelników, znajdują się w regulaminach.
  • Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi życzeń i zażaleń, która znajduje się w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym lub zgłaszać do kierowników poszczególnych działów Biblioteki ewentualnie do dyrektora. Na wpisy opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem Biblioteka odpowiada w ciągu 14 dni.
  • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godz. 14.00-15.00.
  • Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu.
  • Korespondencja wpływająca do Biblioteki jest załatwiana przez poszczególne komórki organizacyjne według kompetencji i w kolejności wpływu.
Wielkość tekstu-+=